Avrasya Barter | şimdi değişim zamanı

AVRASYA BARTER İŞLEYİŞİ

Barter işlemini gerçekleştiren üyelerin Barter hesapları Avrasya Barter tarafından takip edilir. Ayrıca her üye kendi muhasebesinde Barter işlemlerini 120’li hesaplar altında kaydederek takip eder. Alıcı üye firmanın cari hesabına işlem miktarı USD değeri borç kaydedilir. Satıcı üye firmanın cari hesabına işlem miktarı USD değeri alacak kaydedilir. Satış Yetki Kodu alınmamış işlemler sistem içinde Barter İşlemi olarak geçerlilik kazanamaz. Bu durumda sistem garantör değildir ve tahsilat riski satıcıya aittir. Ayrıca, Avrasya Barter’a teslim edilmiş olan Barter Çekleri dikkate alınarak Alıcı ve Satıcı firmaya işlem bedelinin %5’i tutarında komisyon fatura edilir. İlgili komisyonu; Alıcı nakden, Satıcı Barter ile öder.

 

 • 1
 • Sistem Tanıtımı

  Avrasya Barter, Barter Pazarı’ndan talep edilen ürünler doğrultusunda firma araştırması ve görüşmeler başlatır. Hedeflenen firmalar ön proje ile ziyaret edilir. Barter Sistemi hakkında ilgili firmalara bilgi verilir. Firma, incelemeleri sonucunda olumlu yaklaşımı olur ise üyelik müracaatını yapar.
 • 2
 • Üyelik Sözleşmesi

  Barter Sistemi ile çalışmak, sisteme üye olmak ile mümkündür. Bu sürecin başka bir ifadesi de Barter Hesabı açtırmaktır. Bankalar ile çalışılırken açılan mevduat hesabı karşılığı, Barter Sistemi’nde Barter Şirketleri bünyesinde bir Barter Hesabı açmaktır. Bu sürecin başında da mutlaka şart ve kuralların işletilebilmesi için sözleşme yapılır.
 • 3
 • Üyelik Müracaatı

  Üyelik sürecinin başlatılmasını talep eden firma gerekli hazırlıkları yapar. Bunun için Avrasya Barter’ın istediği dökümanlar; Üyelik Sözleşmesi 2 adet, Arz Bildirim Formu, Talep Bildirim Formu, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi, Faaliyet belgesi. Başlangıçta bu evraklar talep edilirken, ileride teminata dayalı bir alım işlemi yani kredi kullanımı söz konusu olduğunda mali ve kredi incelemesine kaynak teşkil edecek resmi onaylı dökümanlar da talep edilir. İstenen Evraklar hazırlandığında Avrasya Barter genel merkezine Broker aracılığı ile müracaat yapılır. Her müracaat Kurul tarafından Pazar’daki arz/talep dengesi gözetilerek incelenir. Yönetim Kurulu onayı ile üyelik statüsü kazanan üye sisteme dahil olur. Onaylanmış her müracaat için bir Barter hesabı açılır.
 • 4
 • Arz ve Talep Bilgilerinin Duyurulması

  Barter Pazarı’na dahil olan her üye firmaya ait olan arz-talep bilgileri ve diğer tüm bilgiler Barter otomasyon sistemine kaydedilir. Üyeler arasındaki işlemler, özel bir yazılım programı üzerinden takip edilir. Arzlar; e-mail, faks, çeşitli yayın organları (dergi vs) ve internet şubesi aracılığı ile diğer üyelere bildirilir. Barter Otomasyon sistemi ve Brokerlar arz ve talep karşılaştırması yaparlar. İncelemeler neticesinde karşılaştırılan her arz ve talep bir muhtemel işlem olarak algılanır. Bu yapı ayrı bir alanda otomatik takibe alınır.
 • 5
 • Seans Takibi

  Arz ve Talep karşılaştırması neticesinde muhtemel Barter işlemleri seans kapsamına alınır. Bu süreçte taraf üyeler Avrasya Barter Brokerları aracılığı ile bir araya getirilir. Brokerlar, üyelere Barter işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli desteği ve danışmanlığı sunarlar.
 • 6
 • Yetki Kodu Talebi

  Barter Pazarı’nda alım ve satımlar pazarın para birimi olan ABD Doları’na endeksli olarak yapılır. Fiyat, kalite ve teslimat konusunda satıcı ile anlaşan alıcı, sistemde ödeme ve tahsilat aracı olarak Avrasya Barter Çeki’ni kullanır. Satıcı ürününü teslim etmeden ve faturasını kesmeden önce, Barter Çeki kullanarak gerçekleşen Barter İşlem detaylarını bildirerek Avrasya Barter genel merkezi’nden satış için “Satış Yetki Kodu” almak zorundadır. Satış Yetki Kodu alıcının, alım yapmak için yeterli krediye sahip olduğunu gösterir. Alım yapacak üyenin yeterli kredisi olduğu takdirde kendisine Satış Yetki Kodu verilir.
 • 7
 • Barter Çeki

  Avrasya Barter Çeki, iki üye firma arasında gerçekleşen alım satım işlemlerinde bir ödeme ve tahsilat aracı olarak kullanılan, üzerinde yapılan işlemin Amerikan Doları cinsinden tutarının yazılı olduğu, mal veya hizmeti alan tarafından imzalanıp kaşelenen, 3’er nüshadan oluşan, Avrasya Barter Sistemi'nin kıymetli evrakıdır. Alıcı firma Satış Yetki Kodu’nu çekin üzerine kaydederek ilk iki nüshasını satıcı firmaya verir. Satıcı firma, aldığı iki nüsha Barter Çeki’nin birinci nüshasını Avrasya Barter genel merkezine 7 gün içinde iletmek durumundadır. Barter işlemlerine ait çek nüshaları Avrasya Barter genel merkezine ulaştığı zaman Barter işlemi kesinlik kazanır. Hesap kapatılarak işlem sonu yapılır.
 • 8
 • Barter İşlemi’nin Kaydedilmesi

  Barter işlemini gerçekleştiren üyelerin Barter hesapları Avrasya Barter tarafından takip edilir. Ayrıca her üye kendi muhasebesinde Barter işlemlerini 120’li hesaplar altında kaydederek takip eder. Alıcı üye firmanın cari hesabına işlem miktarı USD değeri borç kaydedilir. Satıcı üye firmanın cari hesabına işlem miktarı USD değeri alacak kaydedilir. Satış Yetki Kodu alınmamış işlemler sistem içinde Barter İşlemi olarak geçerlilik kazanamaz. Bu durumda sistem garantör değildir ve tahsilat riski satıcıya aittir. Ayrıca, Avrasya Barter’a teslim edilmiş olan Barter Çekleri dikkate alınarak Alıcı ve Satıcı firmaya işlem bedelinin %5’i tutarında komisyon fatura edilir. İlgili komisyonu; Alıcı nakden, Satıcı Barter ile öder.