Avrasya Barter İşleyişi

Anasayfa > Barter > Avrasya Barter İşleyişi

AVRASYA BARTER İŞLEYİŞİ

Barter işlemini gerçekleştiren üyelerin Barter hesapları Avrasya Barter tarafından takip edilir. Ayrıca her üye kendi muhasebesinde Barter işlemlerini 120’li hesaplar altında kaydederek takip eder. Alıcı üye firmanın cari hesabına işlem miktarı USD değeri borç kaydedilir. Satıcı üye firmanın cari hesabına işlem miktarı USD değeri alacak kaydedilir. Satış Yetki Kodu alınmamış işlemler sistem içinde Barter İşlemi olarak geçerlilik kazanamaz. Bu durumda sistem garantör değildir ve tahsilat riski satıcıya aittir. Ayrıca, Avrasya Barter’a teslim edilmiş olan Barter Çekleri dikkate alınarak Alıcı ve Satıcı firmaya işlem bedelinin %5’i tutarında komisyon fatura edilir. İlgili komisyonu; Alıcı nakden, Satıcı Barter ile öder.