Ticari Ahlak Kuralları

Anasayfa > Barter > Ticari Ahlak Kuralları

TİCARİ AHLAK KURALLARI

Avrasya Barter Sistemi’ne üye olan bir firma kabul eder ki;

1. Üye olma kararını kendi başına vermiştir. Üyelik Sözleşmesi imzalamak için Avrasya Barter Sistem Danışmanları’ndan bilgi almış, ancak Avrasya Barter Genel Üyelik Sözleşmesi esasları dışında taahhütlerle karşılaşmamıştır; üçüncü şahısların telkin ve etkisinde kalmamıştır. Avrasya Barter Genel Üyelik Sözleşmesi’ne ve Barter Ticari Ahlak Kuralları’na uygun Barter işlemleri yapmak için üye olma kararı vermiştir.

2. Barter Pazarı’na girmek, bütün ihtiyaçlarını Barter Sistemi ile karşılamak veya ürünlerini mutlaka Barter Sistemi ile satmak demek değildir. Üyeler uygun gördükleri ürünleri Barter Pazarı’na sunarlar; yine uygun gördükleri ürünleri Barter Pazarı’ndan satın alırlar. Neyi satacaklarına ve neyi satın alacaklarına sadece ve sadece üyelerin kendileri karar verirler.

3. Bir firma, Barter Pazarı’na satışını yaptığı ürünlerin tamamını sunabileceği gibi bazılarını sunup bazılarını sunmaya dabilir. Hatta geçici bir süre için arzını tamamen geri çekebilir. Hangi koşulda ürününü Barter Pazarı’na arzediyor olursa olsun, her durumda Avrasya Barter İşlem Merkezi’ni veya Broker’ını yazılı olarak bilgilendirir. Üye firma Avrasya Barter’a bilgi vermeden arz listesi ile ilgili değişiklik yapamaz, gelen talepleri geri çeviremez, satış gerçekleşmemesi için yüksek fiyat, geç teslimat veya ayıplı mal teklif edemez.

4. Barter Pazarı’nda fiyat, alıcı ve satıcı arasında karşılıklı görüşülerek belirlenir. Barter işlemlerinde peşin fiyatın geçerli olması esastır. Avrasya Barter, Barter işlemlerinde gerçekleşen fiyata müdehale etmez ancak piyasada geçerli uygun fiyat olmasını gözetir. Uygun fiyat, ürünün normal şartlarda peşin satış fiyatıdır. Liste fiyatı olarak ta yorumlanabilir. Özel iskontolar, spot piyasası fiyatları Barter Pazarı’nda uygulanan fiyat için ölçü kabul edilmez. Üye firmalar, açıkça belirli şekilde ürünlerine yüksek fiyat talep edemezler, alıcı firmalar fiyatın yüksek olduğunu bilerek Barter işlemi yapamazlar. Gerçekleşen yüksek fiyatlı bir Barter işleminde, satıcı kadar fiyata razı olan alıcı da aynı derecede kusurludur. Satıcılar, Barter işlemlerinden Avrasya Barter’ın aldığı komisyon oranlarını, ürün fiyatına dahil edemezler; fiyatlarının rakiplerine göre yüksekliğine, Avrasya Barter komisyonunu neden gösteremezler.

5. Firmalar ancak Barter Pazarı’na sunulmuş ürünleri Barter Sistemi ile satın alırlar. Bunun içindir ki, üye olurken veya işlem yaparken sistemde bulunan malları ve hizmetleri öğrenmek en doğal haklarıdır. Üye olan bir firmanın, ürettiği veya sattığı bütün ürünleri Barter Pazarı’na arzetmeyebileceği de dikkate alınmalıdır. Böylelikle, doğrulanmamış bilgilerle, zannederek, tahmin ederek yapılan işlemler sonucu, üye firmaların (olursa) mağduriyetinden Avrasya Barter sorumlu değildir. Bu tür davranışlardan kaçınılması da şiddetle üyelere tavsiye edilmektedir.

6. Barter Pazarı, firmaların biraraya gelerek oluşturduğu büyük bir ailedir. Bu ailede üyelerin güçlü etik değerlere sahip olması esastır. Bir üyenin doğru bile olsa diğer bir üye ile ilgili dedikodu yapması, kötülüklerinden bahsetmesi, yanlışlıklarını, hatalarını konuşarak yayması ve benzeri davranışlar Avrasya Barter tarafından hiçbir şekilde hoşgörülmez. Böylesi durumlarla karşılaşan üyeler, durumu yazılı olarak Avrasya Barter Genel Merkezi’ne bildirir, tedbirlerin alınmasını ister.

7. Avrasya Barter, üye firmaların Barter Pazarı’nda karşılaştıkları problemleri, üyeleri Avrasya Barter Yönetim Kurulu tarafından seçilen Barter Ticaret Kurulu’nda görüşerek değerlendirir. Üye firmaların şikayete konu olan söz ve davranışları, Avrasya Barter Genel Üyelik Sözleşmesi ve Barter Ticari Ahlak Kuralları dikkate alınarak incelenir ve alınan kararlar taraflara yazılı olarak bildirilir. Şikayete konu olan söz ve davranışın Barter Ticari Ahlak Kurulu’nda görüşülebilmesi ancak şikayetin yazılı yapılması, şikayet konusunun araştırılması ve doğruluğunun teyidi durumunda mümkün olacaktır.