Blog

Anasayfa > Sektörel Haberler > Dünyadaki Barter Sistemi Ve Avrasya Barter

Barter sistemi, günümüzde adını duyalım ya da duymayalım uzun bir geçmişe sahip önemli bir ticaret ve finans sistemidir. Sisteme üye olan herkesin maksimum kazancı elde ettiği gözle görülebilir bir gerçek. Peki, nedir bu barter sistemi? Dünyada ne durumda? Avrasya Barter’ın sunduğu farklılıklar nelerdir? Kullanıcılarına birçok yönden avantaj sağlayan bu sistemi Avrasya Barter’ın sahibi Murat Doğanay’a sorduk.

Sistem hakkında bilgi verir misiniz? Bu sistemin dünyadaki kullanım şekli, örnekleri nelerdir?

Barter, sadece sisteme üye olan şirketlerin birbirleriyle alışveriş yapabildikleri bir ortak pazarda, satın alınan mal veya hizmet bedelinin, üretilen mal veya hizmetle ödendiği sistemin adıdır.

Barter sistemi ile çalışan bir firma, barter pazarından satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini, ürettiği ya da ticaretini yaptığı mal ve hizmetleri sisteme üye olan firmalara satarak öder; aynı şekilde, barter pazarına sattığı mal ve hizmetlerin bedelini, barter pazarında satışa sunulmuş mal ve hizmetlerden dilediğini satın alarak tahsil eder. Barter; hem bir firmanın ihtiyaçlarını faizsiz kredi kullanarak karşılayabileceği bir finansman sistemi hem de ürettiği mal veya hizmeti satabileceği bir ticaret sistemidir. Sistem, ABD’de ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanıyor. Bu ülkelerde en basit alışverişlerin bile finansmanında barter ön planda. Dünyada barter sisteminin oluşumu 1930’lu yıllara rastlamakta. Yüzbinlerce firma barter sisteminden faydalanmakta. Sistem ülkemizde ise 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Frankfurt’ta günlük gazete satın alınması, Viyana’da taksiye binilmesi gibi örnekler mevcut. Japonya’daki bazı barter kuruluşları üye firmanın finansman departmanı veya satış departmanı gibi çalışıyor.

Sisteme nasıl üye olunur?

Barter sistemine üye olmak isteyen firmalar öncelikle talebini barter firmasının operasyon merkezine bildirir. Tüm evraklar ve üyelik bedelinin tamamlanmasının ardından barter firması sözleşmeyi onaylar. Firma hakkında araştırma yapılır, bu araştırma sonucu bir toplantı düzenlenir ve sistem tanıtımı yapılır. Ardından firmanın üyelik kaydı gerçekleştirilir. Bu tanıtım toplantısında firmanın barter sisteminden en etkin şekilde nasıl faydalanabileceği tartışılır. Firma adına yeni bir “Barter Çek Karnesi” tanımlanır ve firma yetkilisine teslim edilir.

Firmanın daha detaylı olarak incelemesi için “Barter Üyelik Sözleşmesi” firmaya teslim edilir. Arz ve talep listeleri oluşturularak bu doğrultuda işlemlere başlanır. Firma “Üyelik Sözleşmesi”ni imzalayarak gerekli evraklar ile birlikte barter firmasına iletir. Yeni firma ile ilgili tanıtım duyurusu tüm üyelere gönderilir.

Barter sisteminde para karşılığı mal yerine mal veya hizmet karşılığı mal ve hizmet alımının farkı nedir? Sistem bu yönüyle ne gibi avantajlar sunuyor?

Yeni Pazarlara Ulaşma ve Müşteriler Kazanma İmkânı Sağlar

Barter pazarına giren firmalar var olan pazar paylarını barter pazarından gelen müşterilerle büyütme şansını yakalarlar.

Pazarlama yapmak için herhangi bir uğraş ve maliyete girmeden pazardaki firmaların talebi ile karşılaşır; hiç tanımadıkları müşterilere kolaylıkla satış yaparlar.

Satışları ve Kârı Artırır

Barter pazarında sadece üyelerin işlem yapabilmesi ve ancak ihtiyaç duyduğu firmaların pazara alınması, üyelere güvenli ve sürekli satış yapma imkânı sağlar. Üye firmalar barter sistemi ile satış yaptıkları oranda cirolarını artırmaktadırlar. Şirketler, sabit işletme giderlerini normal ticari faaliyetleri için daha önceden yaptığından barter sistemi ile yaptığı satış için ek masraf yapmamaktadır.

Şirketler barter sistemine olan borçlarını kendi ürün veya hizmetleriyle ödemektedirler. Ürün veya hizmetlerdeki kâr marjı kadar eksik ödeme yaptıklarından daha fazla kazanç elde ederler.

Atıl Kapasite ve Stok Değerlendirme İmkânı Sağlar

Barter sistemi ile çalışan firmalar sisteme hangi ürünleri hangi miktarda satışa sunacaklarına kendileri karar verirler, ayrıca arz bilgilerinde değişiklik yapma esnekliğine de sahiptirler. Üyeler, öncelikle stokta bulunan ürünlerini ve atıl kapasitelerini sisteme sunarlar. Böylece sabit giderlerinin birim maliyetini düşürmüş olur ve stoklama maliyetlerinden kurtulurlar.

Tahsilat Garantisi Sağlar

Barter pazarında herhangi bir üyeye satış yapan firmanın alacağı, Avrasya Barter garantörlüğü altındadır. Satış yapılan firma faaliyetlerini durdursa veya iflas etse bile alacağını diğer üye firmaların satışa sunduğu ürünleri satın alarak tahsil eder. Sistemde, her alışveriş öncesi bir satış izni verilmektedir. Alıcı firmanın bakiyesi kontrol edilerek, satıcıya bir yetki kodu (provizyon) çıkarılmakta ve alıcı firma zor duruma düşse de sistem havuz mantığıyla işlediği için, alacaklının zarar görmesi önlenmektedir.

Hızlı Tahsilat Olanağı Sağlar

Barterla satış yapan üye, alacağını tahsil etmek için ürününü satın alan firmanın sisteme satış yapmasını beklemeksizin, pazara arz edilmiş ürün veya hizmetlerden satın alarak, alacağını istediği zaman tahsil etmeye başlar.

Faizsiz Ürün ve Hizmet Kredisi Kullanma İmkânı Verir

Üyeler dilerse, bedeli karşılığı geçerli bir teminat vererek 12 ay vadeli %0 faizli mal ve hizmet kredisi kullanabilirler. Böylece, barter sistemi ile ihtiyacını karşılayan firma, satın aldığı ürünün bedeli kadar barter sistemine borçlanır. Sistem, alıcı firmaya, borcunu kendi ürünü ile ödeyebilmesi için 12 ay vade tanır. 12 aylık sürede borçlu firmaya ürettiği mal ve hizmete olan talepler iletilir, satış gerçekleşirse firma borcunu ürünü ile ödemiş olur.

Borçlu firma 12 aylık sürede hiçbir şekilde ürünü ile ödeme yapamaz ise, borcunu 12 ayın sonunda nakit olarak öder. Böylelikle 12 ay için sıfır faizli kredi kullanmış olur. İhtiyaçları için barter sistemini kullanan firma kullandığı oranda nakit tasarruf eder, aynı oranda işletme sermayesi ihtiyacını aşağı çeker.

Ücretsiz ve Etkin Reklam/Tanıtım Sağlar

Üye firmaların ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler sistematik bir şekilde Avrasya Barter Bilgi Bankasına kaydedilir. İnternet ortamında çalışan barter programı ile bu bilgiler sistem üyesi bütün firmaların kullanımına sunulur.

Ayrıca, Uzman Trade Brokerlar, üyelerin satış alternatiflerini değerlendirirken görüştükleri firmalarda, bu üyelerin tanıtım ve reklamını yapmakta ve böylece pazarlama giderlerini azaltmakta, marka oluşturmalarına katkıda bulunmaktadır.

Güvenli, Kolay İhracat Sağlar

Barter pazarında yer alan firmalar, uluslararası pazarlarda barter sistemini birlikte uygulamak için anlaşma imzalanan diğer barter şirketleri ile birlikte, dünyanın her yerinde barter ticareti yapan onbinlerce üyenin arz ve talebi ile karşılaşırlar.

Rekabet Üstünlüğü Sağlar

Satıcı firma, para talep etmeden mal ve hizmet arz etmekle, aynı malı ya da hizmeti satan firmalar arasında son derece önemli bir avantaj elde etmektedir.

Türkiye’de Barter tarihi nasıl gelişmiştir? Avrasya Barter’ın farkı nedir?

Türkiye’de henüz 90’lı yılların başında kullanılmaya başlanan sistem, henüz pek tanınmamakta, dolayısıyla da sistemin beraberinde getirdiği avantajlardan ülkemizdeki işletmeler yararlanamamaktadır. Barter sisteminin Türkiye’de kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayıcı tanıtımların ve sisteminin işleyişi ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, başta KOBİ’lere olmak üzere, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Avrasya Barter, organizatörlüğünü yapmakta olduğu alternatif finansman modeli olan barter sistemi ile üyelerine tahsilat garantili satışların artırılması, stokların eritilmesi, atıl kapasitenin değerlendirilmesi, finansman, krizlerden en az zararla çıkma gibi konularda sıra dışı çözüm alternatifleri sunmaktadır.

Barter ticaretindeki 20 yılı aşkın deneyimi, seçkin yönetici ve sektörlere göre uzmanlaşmış kadrosu ile sektörün öncü kuruluşu olan Avrasya Barter, gücünü aldığı Türk ekonomisine, güç katmayı hedeflemektedir. Avrasya Barter, Kurumsal üyeliklerin yanı sıra bireysel üyelikler de yapmakta ve her geçen gün portföyüne eklediği yeni üyeler ve ürünler ile büyümektedir.

Avrasya Barter’ın yönetmekte olduğu büyük barter pazarı; tekstilden inşaata, gayrimenkulden turizme, medyadan otomotive kadar uzanan geniş bir sektör yelpazesinden orta ve büyük ölçekli 3000’in üzerinde üye şirketin bir araya gelerek oluşturduğu derin ve geniş bir pazardır.